TODAİE Üniversitemize Devroldu
24 Temmuz 2018 12:53

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), YÖK Genel Kurulunun 12.7.2018/455 sayılı kararıyla her türlü araç, gereç, taşınır, taşınmaz, yayın, yayın hakları, kurumsal belge ve arşiviyle birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilmiştir.