Bölüm Koordinatörlükleri

Çift Anadal/Yandal Koordinatörü

Doç. Dr. Fetullah Akın

AKTS Koordinatörü Doç. Dr. Cemil Varlık
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Emre Bozdağ
Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Cenap Mengü Tunçay

Erasmus Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Tolga Dağlaroğlu
Mevlana Koordinatörü

Arş. Gör. Havva Serim

Tanıtım Koordinatörü

 

Web Sayfası Koordinatörü

Doç. Dr. Merter Mert