1.Yıl
1.Dönem (Güz)
2.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Matematik I (EKON 103, 3 Kredi)
Matematik II (EKON 104, 3 Kredi)
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi)
İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
İktisadi ve Sosyal Düşüncenin Evrimi (IKTI 103, 3 Kredi)
Siyaset Bilimi (KAMU 197, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş I (ISLE 101, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş II (ISLE 102, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi)
Sosyoloji (KAMU 199, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi)
Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi)
Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (YAD 101 , 3 Kredi)
Temel İngilizce II (YAD 102 , 3 Kredi)
2.Yıl
3.Dönem (Güz)
4.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İstatistik ve Olasılığa Giriş I (EKON 101, 3 Kredi)
İstatistik ve Olasılığa Giriş II (EKON 102, 3 Kredi)
Mikro İktisat (IKTI 201, 3 Kredi) 
Fiyat Teorisi (IKTI 202, 3 Kredi)
Makro İktisat I (IKTI 203, 3 Kredi)
Makro İktisat II (IKTI 204, 3 Kredi
Dünya Ekonomisi (IKTI 205, 3 Kredi)
İktisat Tarihi (IKTI 206, 3 Kredi)
Muhasebe I (ISLE 121, 3 Kredi)
Muhasebe II (ISLE 122, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi)
Türk Vergi Sistemi (MALI 399, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (YAD 201, 3 Kredi)
Temel İngilizce IV (YAD 202, 3 Kredi)
3.Yıl
5.Dönem (Güz)
6.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Ekonometri I (EKON 301, 3 Kredi)
Ekonometri II (EKON 302, 3 Kredi)
Para Teorisi (IKTI 301, 3 Kredi)
Para Politikası (IKTI 302, 3 Kredi)
Uluslararası İktisat Teorisi (IKTI 303, 3 Kredi)
Uluslararası İktisat Politikası (IKTI 304, 3 Kredi)
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
İktisadi Planlama Teknikleri (IKTI 305, 3 Kredi)
Yenilik Ekonomisi (IKTI 306, 3 Kredi)  
Sermaye Piyasaları (IKTI 307, 3 Kredi)
İş Gücü Piyasası (IKTI 308, 3 Kredi)
Kamu Ekonomisi (IKTI 309, 3 Kredi)
Konjöktür Teorileri (IKTI 310, 3 Kredi)
Tarım Ekonomisi (IKTI 311, 3 Kredi)
Uluslararası Para Sistemleri (IKTI 312, 3 Kredi)
Finansal Yönetim (ISLE 299, 3 Kredi)
Kıymetli Evrak Hukuku (ISLE 202, 3 Kredi)
Ulaştırma İktisadı ve Politikası (IKTI 313, 3 Kredi)
Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri (IKTI 316, 3 Kredi)
4.Yıl
7.Dönem (Güz)
8.Dönem (Bahar)
İktisadi Düşünceler Tarihi (IKTI 401, 3 Kredi)
Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi)  
İktisat Politikası (IKTI 403, 3 Kredi)
Makro İktisadi Modeller (IKTI 404, 3 Kredi)  
Belirsizlik İktisadı (IKTI 405, 3 Kredi)
Büyüme Teorisi ve Çevre Ekonomisi (IKTI 406, 3 Kredi)
Kalkınma İktisadı ve Politikası (IKTI 407, 3 Kredi)
 
  Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bölüşüm Teorisi (IKTI 409, 3 Kredi)
Uluslararası Sermaye Hareketleri (IKTI 408, 3 Kredi)
Sanayileşme ve Uluslararası İlişkiler (IKTI 411, 3 Kredi)
Uluslararası Birleşmeler Kuramları ve Uygulamaları (IKTI 410, 3 Kredi)
Küresel Ekonomik Politik (IKTI 413, 3 Kredi)
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (IKTI 414, 3 Kredi)  
İktisadi Araştırma Yöntem ve Uygulamaları (IKTI 417, 3 Kredi)
Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları (IKTI 412, 3 Kredi)
Endüstriyel İktisat ve Rekabet (IKTI 419, 3 Kredi)
İcra İflas Hukuku (KAMU 398, 3 Kredi)
Osmanlı İktisat Tarihi (IKTI 415, 3 Kredi)
Finansal Globalleşme ve Gelişim Piyasa Ekonomisi (IKTI 418, 3 Kredi)